274/45 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi quý khách hàng, Nhằm mục đích hỗ trợ quý khách hàng sử dụng thiết bị trên đường ống môt hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, Công ty TÔ GIA cung cấp dịch vụ kiễm tra sự rò rỉ của các loại van, bẫy hơi bằng thiết bị kiểm tra chuyên dụng: - Dịch vụ hoàn toàn miễn phí. - Qui trình kiểm tra hoàn toàn không ảnh hưởng tới công tác sản xuất. - Dịch vụ này giúp quý khách sử dụng thiết bị một cách tối ưu và hỗ trợ cho công tác lên kế hoạch bảo trì sửa chữa. -Sau khi kiểm tra chúng tôi sẽ gửi bảng báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị, hiệu quả của hệ thống, giải pháp khắc phục các thiết bị sử dụng chưa tối ưu

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG